Tietosuojaseloste

Euroopan Unionin tietosuoja-asetus (2016/679) on astunut voimaan 25.5. ja olemme sitoutuneet noudattamaan sopimuksen asettamia velvoitteita henkilötietojen käsittelystä.

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

Keräämme verkkosivujemme kautta tietoja voidaksemme viestiä sinulle ja vastata yhteydenottopyyntöihin, oikeudellisten ja sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi, liiketoimintamme ja verkkosivumme kehittämiseksi.

Mitä henkilötietoja kerätään

Keräämme verkkosivujemme kautta tietoa lomakkeen kautta. Lomake kerää henkilön nimi, puhelin numero ja sähköposti osoite.

Tietojen käsittely ja luovuttaminen

Tietoja käsittelevät vain asianmukaiset henkilöstömme jäsenet eikä tietoa jaeta tarpeettomasti eteenpäin. Henkilökuntamme on perehdytetty tietoturva-asioista ja käytämme tietoturvallisia menetelmiä ja välineitä työssämme.

Tietoja säilytetään vain tarpeellinen aika, joka riippuu kerätyn tiedon luonteesta.

Verkkosivujen kautta kerättyjä tietoja ei luovuteta kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle. Tiedot ovat yrityksen omiin tarkoituksiin, jotka on kuvattu yllä.

Oikeus henkilötietoihin

Olemme sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetusta yksilön oikeuksista hänestä kerättyihin tietoihin. Näihin kuuluvat oikeus peruuttaa suostumus, oikeus päästä käsiksi tietoihin, oikeus saada virheet korjatuiksi, oikeus kieltää suoramarkkinointi, oikeus vastustaa tai rajoittaa käsittelyä ja oikeus saada tiedot siirretyiksi.

Yhteystiedot

  • Rekisterinpitäjä: Screentec Oy
  • Yhteyshenkilö: Roelof Aalpoel, Myynti, roelof.aalpoel@nullscreentec.com